whatsapp destek
WhatsApp Destek

Soru - Cevap

İmplant

Dental implantlar, diş eksikliği olan bölgede kaybolan estetik ve fonksiyonun tekrar kazandırılmasını sağlayan ve çene kemiği içerisine yerleştirilen titanyumdan yapılmış diş kökü benzeri malzemelerdir. 

 • Genel olarak sistemik sağlık problemi olmayan herkese implant tedavisi uygulanmasında herhangi bir sakınca yoktur.  Ancak sistemik sağlık sorunu olan kişilerde hastanın hekimine danışılarak implant tedavisi yapılabilir. 
 • Kemik erimesi veya onkolojik tedavi nedeni ile I.V. (damar içi) ya da oral (ağızdan) bis-fosfonatlar, antianjiojenik ilaçlar ya da denosumab gibi birtakım ilaçların kullanılması durumunda implant tedavisi uygun olmayabilir.
 • Çene gelişimini tamamlamamış çocuklarda implant tedavisi çene gelişimi tamamlanana kadar beklendikten sonra ortalama 18-20 yaşlarından sonra yapılabilir. 
 • Bir veya daha fazla diş eksikliği bulunan durumlarda boşluğun yanındaki sağlam olan dişlere herhangi bir işlem uygulanmasından kaçınmak için implant tedavisi en iyi çözümdür. 
 • Total protez (Tam damak protez) kullanan bireylerde protez tutuculuğunda azalma varsa, çiğneme ve konuşma esnasında protez hareket ediyorsa, 2 ya da daha fazla sayıda implant yapılarak çiğneme ve konuşma esnasında protezlerin ağız içinde daha stabil bir şekilde durması sağlanır. 
 • Tek taraflı ya da çift taraflı olarak en arkadaki azı dişlerinin kaybının söz konusu olduğu durumlarda diş eksikliklerinin ve fonksiyonun tekrar kazandırılması için takılıp çıkarılabilen hareketli bölümlü protezlerin yerine implant tedavisi ile sabit protetik rehabilitasyonlar yapılabilir. Bu şekilde hem hastanın özgüveninin artması hem de fonksiyonun daha iyi olması sağlanmış olmaktadır.
 • Bulantı refleksi olan bireyler ağız içerisinde büyük bir protezin girmesine tahammül edemezler (özellikle de üst damağı tamamen kaplayan bir protez). Bu durumda implant tedavisi ile sabit yapılacak olan protetik rehabilitasyon hastanın sadece kendi dişlerinin olduğu bölgelerde yer alacağı ve sabit olacağı için en iyi çözüm olacaktır. 

Diş hekimliği rutininde uygulanan lokal / rejyonel anesteziler ile tek seansta gerçekleştirilen bir cerrahi işlemdir. Diş eksikliği olan bölgeye lokal anestezi yapılmasını takiben diş eti (flep) kaldırılır ve kemikte implant yuvası açıldıktan sonra uygun olan implant yuvaya yerleştirilerek bölge kapatılır. İmplantın kemik ile kaynaşma süresi (ortalama 3-6 ay arasında değişmektedir) tamamlandıktan sonra implant üzeri açılarak diş etini şekillendirici özel bir başlık takılır ve diş eti şekillendikten sonra protez için ölçü alınarak implant üstü sabit protez (kaplama) takılır. 

Ergenlik çağını bitirmiş olan yetişkin bireylere, genel sağlığını olumsuz etkileyen durumu olmayan bireylere, kontrol altındaki diyabet hastalarına (yeterli kemik yoksa kemik yükseltilmesi ve genişletilmesini takiben yapılabilir), kontrol altındaki tansiyon hastalarına implant yapılabilir. İmplant cerrahisinde üst yaş sınırı bulunmamaktadır. 

Başarı Kriterleri

 • Uygun teşhis ve tedavi 
 • Vakalara özel planlama ve hangi implantın kullanılacağı,
 • İmplantın yerleştirileceği kemiğin genişliği, kalınlığı ve kalitesi,
 • İmplant üstü protezlerin karşıt çenedeki dişlerle olan ilişkileri,
 • Oral (ağız) hijyenin iyi olması, 
 • Operasyonda kullanılacak aletlerin sterilizasyonu ve çevre bölgenin dezenfeksiyonu,
 • Hekimin / Cerrahın tecrübesi,
 • Hastanın genel sağlık durumu,
 • Alkol ve sigara kullanımı olumsuz yönde etkilemektedir.
 • Düzenli kontrol. 

İmplant tedavisi lokal ya da bölgesel anestezi uygulamasını takiben yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan cerrahi uygulamalar esnasında ağrı veya acı duyulmaz. İşlem sonrasında hasta günlük yaşantısına devam edebilir.

 • İmplant tedavisinde genellikle implant yerleştirilmesinden sonra ortalama 3 ila 6 ay arasında bekleme süresi vardır. Bu süre iyileşme süresi olarak tanımlanmaktadır. Bu sürede implantın vida yivleri arasında kemik oluşumu ile implant ve kemik mekanik olarak kilitlenir. Bu birleşmeden sonra implant üzeri açılarak protetik yüklemeler yapılabilir.
 • Bazı özel durumlarda implant tedavisini takiben erken yüklemeler yapılabilir. Burada önemli bir kaç kriter bulunmaktadır. Eğer bu kriterler yerine getirilebiliyorsa implant yapıldıktan hemen veya birkaç gün sonra yükleme yapılabilir. 

İmplant yapılırken lazer sadece diş etinin açılması için kullanılmaktadır. Bunun dışında lazerin implant yapımında herhangi bir yeri bulunmamaktadır. Lazerle sadece küçük bir doku alanı açılabilir. Oysa bu işlem zaten bistüri ile de yapılabilmektedir. Ama bistüri ile açılması gereken bir doku lazerle açılamamaktadır. Yine lazerle yapılan işlemlerde yara iyileşmesi daha geç olmaktadır. Bu nedenle lazerin bisturiden (neşter) üstünlüğü yoktur. Ayrıca implant yapılacak bölgede kemik yeterli ise zaten diş eti açılmadan bile implant yapılabilmektedir.

 

İmplant tedavisinin başarısı genel olarak 3 faktöre bağlıdır. Bu faktörlerin başında cerrahi operasyonun steril bir şekilde yapılması ve implantın kemik içinde ideal bir konumda yerleştirilmesi gelir. Bunun için de alanında uzman olan diş hekimlerinin seçilmesi önemlidir. İkinci olarak uygun bir protezin yapılması ve son olarak da hastanın yapılan dişlerine iyi bir şekilde bakması implantın başarısını etkileyen en önemli faktörlerdir. Normal bir dişte olduğu gibi implant yapılan bölgelerdeki dişlerin de günlük fırçalanması diş ipi, arayüz fırçaları ve ağız duşu gibi ek temizleme ajanlarının kullanılması implantın sağkalım oranını artırmaktadır.

 • İmplantlar biyolojik olarak uyumlu olan titanyum alaşımından yapılmaktadır. Paketlenmeden önce yüzeyleri kumlama, asitleme veya lazer ile prüzlendirildikten sonra tüm artıklar temizlenip steril bir halde paketlenmektedirler. Bu özelliklere sahip implantlar vücutta allerjik reaksiyonlara neden olmazlar. 
 • Kliniğimizde yapılan implantların sertifikası, hangi bölgeye hangi implantın yapıldığı ve implantların seri numaraları garanti kapsamında hastalara verilmektedir.

All on four tedavisi  dört implant üzerine yapılan protezler için kullanılan bir terimdir. Genellikle çene kemiklerinin implant yapılması için uygun olmadığı durumlarda arka bölgelerde eğimli 2 ve ön bölgede paralel 2 olmak üzere toplam 4 adet implant yapılarak uygulanan bir tedavi seçeneğidir. Burada önemli bir avantaj eğer çene kemikleri de uygunsa yani implantlar yeterli tork değerlerine sahipse implant uygulanmasından sonraki hafta içerisinde protezlerin erken evrede yapılabilmesidir. Bu şekilde implantlar yapıldıktan hemen sonra dişsiz olan hasta bir hafta içerisinde dişlerine kavuşabilmektedir.