whatsapp destek
WhatsApp Destek

Soru - Cevap

Çürük Riski Analizi

Birçok faktörün içerisinde bireyin çürüğe karşı yatkınlığının da değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Çürük riskinin artışıyla ilgili ağız koşullarının durumunu belirlemeye yardımcı olmak için çeşitli çürük aktivite testleri geliştirilmiştir. 

Bu amaçla özel kitler sayesinde laktobasiller ve mutansların tespiti yapılmaktadır. Bu mikroorganizmaların tükürükteki düzeyleri yüksek yani pozitif olduğu zaman çürük oluşumuna müsait bir ağız florasına işaret eder.

Bireyin diş çürüğüne karşı korunması amacıyla takip edilen çürük önleme programıdır. 

Bunun için özel kitler bulunmaktadır. Hastadan alınan tükürüğe kit içerisinde bulunan özel solüsyonlar eklenerek oluşan tükürük analiz edilir. 15 dk içerisinde sonuç çıkmaktadır. Tüm işlemler yaklaşık 20-25 dk sürmektedir.

Test sonuçları, hastanın hekim tarafından yönlendirilerek motive olmasını ve çürük proflaksisinin gerektirdiği önlemler konusunda bilgilendirilebilmesine olanak sağlar. 

Tükürük analizi için özel kitler kullanılır. Hastadan uyarılmamış ve uyarılmış tükürük toplanır. Tükürük miktarları ve yapısı değerlendirilir. Ardından toplanan tükürükler kit içerisinde bulunan pH ölçüm kağıtları ile değerlendirilir. İşlem süresi yaklaşık 10 dk’dır.

Tüm veriler sonucunda; diş hekiminin önerdiği diyete, ağız hijyenine, eğer gerekiyorsa tükürük akışının ve yapısının düzenlenmesi açısından önerilere dikkat edilirse çürüğe karşı bir korunma sağlanabilmektedir.

-Şekerin ağız ortamından uzaklaştırılması (şeker klirensi),

-Tamponlama kapasitesi (ağızdaki pH’ın dengelenebilmesi),

-Remineralizasyona etkisi,

-Mikroorganızmalar ve plak üzerine etkisidir.