Diş Eti Hastalıkları (Periodontoloji)

Dişlerin ve dental implantların etrafındaki sert ve yumuşak dokuları klinik, mikroskobik ve biyokimyasal olarak inceleyen ve bu dokuları etkileyen hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisini amaçlayan diş hekimliği dalıdır. Periodontoloji branşı diş taşları, dişeti operasyonları,flap operasyonları, papil operasyonları, derin küretaj ve implantolojiyi kapsamaktadır. Dişeti hastalığı sebebiyle çürüğü olmayan sağlam dişler bile kaybedilebilmektedir.