Yirmilik dişler 18 yaşından sonra çıkmaya başlayarak 25 yaşlarına kadar sürme potansiyellerini sürdürürler. Ancak pozisyonları, sürme yollarında mevcut olan patolojik durumlar (kist, fazlalık dişer, vs.) yumuşak doku kalınılığının fazla olması, ağız içinde çıkacak yeterli yerin olmaması durumlarında çıkamazlar ve gömülü kalırlar. Gömülü her dişin çekilmesi elzem değildir ancak gömülü dişlerin etrafında yer alan gelişimsel kılıflar (mallesez epitel artıkları) nedeni ile kistik oluşumlara neden olabileceği için çekilmelerinde fayda vardır. 20 yaş ve üstünde çekimleri düşünülebilir. Bölgedeki ağrı, şişlik, panoramik röntgende gömülü diş etrafında radyolusensi mevcudiyeti iyi değerlendirilmelidir. Eğer yukarıda geçen semptomlardan biri varsa dişin çekilmesi düşünülebilir. Bunların dışında yirmi yaş dişlerinin pozisyonları da çekim açısından önemlidir. Sinir ile yakın ilişkisi olan gömülü dişlerde çekimi takiben geçici ya da kalıcı bazı komplikasyonlar görülebilmektedir. Bunlardan bazıları; sinirin dağıldığı alanda ve dudağın bir kısmında (sağ veya sol) kısmi ya da total his kaybı, karıncalanma ya da his duyusunda azalma sayılabilir. Ancak çoğu zaman bu komplikasyonlar geçici olarak görülmekte ve ek medikal tedaviler ile 2 hafta ile 6 ay arasında iyileşme göstermektedir. Sinir ile yakın ilişkisi olan gömülü dişlerde daha az travmatik davranmak, çok dikkatli olmak ve sinire çok fazla baskı gelmemesi açısından dişlerin bölünerek parça parça çıkarılması sinir harabiyetinin en aza indirgenmesi açısından önemlidir.

gomulu-dis

şekildeki gibi mesioangular pozisyondaki dişlerde önde mevcut olan dişlere doğru sürme eğiliminde olduklarından 2. molar dişlerin köklerinde çürümeye sebep olabilmekte ve bu dişlerin de kaybına neden olmaktadırlar. Bu nedenle bu dişlerin çekilmesi önlerinde mevcut olan dişlerin daha uzun ömürlü olması açısından da önem arzetmektedir. izmir diş hastanesi, izmir diş polikniliği, ortodonti, diş teli, diş teli tedavisi, şeffaf diş teli, diş düzeltme, diş teli fiyatları, diş teli ücretleri, şeffaf diş teli tedavisi, pedodonti, çocuk diş doktoru, çocuk diş hekimi, çocuk diş, çocuk diş hekimliği