whatsapp destek
WhatsApp Destek

Yrd. Doç. Dr. Yasin Atakan BENKLİ

Yrd. Doç. Dr. Yasin Atakan BENKLİ

Diploma Tescil No: 20129 / 24/02/2000
Lisans: Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1999
Doktora: Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2007
benkliyasin0803@gmail.com
ataortodonti@gmail.com

Doktora Tezi: 

Tez Başlığı: HORLAMANIN KRANİOFASİYAL MORFOLOJİ İLE SERVİKAL, TORAKAL VE LUMBAL VERTEBRALARIN SAGİTTAL EĞRİLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Görevler: 

  • Dt. Arş. Gör. / Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi-Erzurum / 2001-2007 
  • Dr. Dt.  / Mareşal Çakmak Asker Hastanesi-Erzurum / 2007-2008
  •                 Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi-İzmit / 2009-2012
  • Yrd. Doç. Dr. / Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi-Ordu / 2012-2021

Projelerde Yaptığı Görevler:

  • Kapaklı braket sistemlerinde farklı ark tellerinin mandibular dişlerin seviyelenmesi safhasında meydana getirdikleri etkilerin değerlendirilmesi. Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2016
  • Ortodontik minividaların tekrar kullanılmasının stabilite üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2016
  • Sınıf II bölüm 1 maloklüzyonlarda Forsus FRD ve Jasper Jumper apareylerinin iskeletsel, dişsel ve yumuşak doku üzerine etkilerinin incelenmesi. Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2017
  • Alt çene ön bölge çapraşıklığa sahip olgularda iki farklı braket sisteminin kısa dönem etkilerinin değerlendirilmesi. Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 2017

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: 

  • Türk Diş Hekimleri Birliği
  • Türk Ortodonti Derneği

ESERLER 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Topbaşı Nuri Mert, Benkli Yasin Atakan (2020). Evaluation of the bond strength of orthodontic brackets and the degree of polymerisation and microhardness of an orthodontic adhesive using polyvawe light curing unit and varying light densities. Brazilian Dental Science, 23(4), 9

2. Beldüz Kara Nihal, Selamet Hilal, Benkli Yasin Atakan, Beldüz Kolcu Meral, Gökmenoğlu Ceren, Kara Mehmet Cankat (2020). Laser therapy induces increased viability and proliferation in isolated fibroblast cells. Wounds-A Compendium Of Clinical Research And Practice, 32(3), 69-73.

3. Benkli Yasin Atakan, Büyük Süleyman Kutalmış, Koşgin Serpil (2019). An assessment of short-term effects of two different bracket systems in mandibular anterior crowding. Yeditepe Dental Journal, 15(2), 152-158., Doi: 10.5505/yeditepe.2019.63825

 

4. Gök Fırat, Büyük Süleyman Kutalmış, Özkan Serkan, Benkli Yasin Atakan (2018). Comparison of arch width and depth changes and pain/discomfort with conventional and copper Ni-Ti archwires for mandibular arch alignment. Journal of the World Federation of Orthodontists, 7(1), 24-28., Doi: 10.1016/j.ejwf.2018.01.001

5. Büyük Süleyman Kutalmış, Özkan Serkan, Benkli Yasin Atakan, Arslan Akif, Çelik Ersan (2017). Evaluation of the skeletal and dental effects in orthodontic patients with maxillary lateral incisor agenesis. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, 29(4), 284-290., Doi: 10.1111/jerd.12306

6. Benkli Yasin Atakan, Büyük Süleyman Kutalmış, Yılmaz Atalı Pınar, Topbaşı Nuri Mert, Topbaşı Faik Bülent (2017). Shear bond strength of metallic and ceramic brackets bonded with different new generation composite systems. Dentistry: Advanced Research(5), 1-8.

7. Büyük Süleyman Kutalmış, Şekerci Ahmet Ercan, Benkli Yasin Atakan, Ekizer Abdullah (2017). A survey of ponticulus posticus: Radiological analysis of atlas in an orthodontic population based on cone-beam computed tomography. Nigerian Journal of Clinical Practice, 20(1), 106-110., Doi: 10.4103/1119-3077.178916

8. Çıtak Mehmet, Çakıcı Elif Bahar, Benkli Yasin Atakan, Çakıcı Fatih, Bektaş Bircan, Büyük Süleyman Kutalmış (2016). Dental anomalies in an orthodontic patient population with maxillary lateral incisor agenesis. Dental Press Journal of Orthodontics, 21(6), 98-102., Doi: 10.1590/2177-6709.21.6.098-102.oar

9. Büyük Süleyman Kutalmış, Çelikoğlu Mevlüt, Benkli Yasin Atakan, Şekerci Ahmet Ercan (2016). Evaluation of the transverse craniofacial morphology of adolescents with repaired unilateral cleft lip and palate using Cone Beam Computed Tomography. Journal of Craniofacial Surgery, 27(7), 1870-1874., Doi: 10.1097/SCS.0000000000003065

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1. Çelik Ersan, Aydın Elif Ece, Dede Doğu Ömür, Benkli Yasin Atakan, Öngöz Dede Figen (2018). Konjenital lateral eksikligi olan hastanın multidisipliner yaklasımla tedavisi: Bir vaka sunumu. İzmir dis hekimleri odası 25. uluslararası kongre ve sergisi (Özet Bildiri/Poster)

2. Benkli Yasin Atakan, Büyük Süleyman Kutalmış, Koşgin Serpil (2017). An assessment of short-term effects of two different bracket systems in mandibular anterior crowding. The 15 th International Symposium of the Turkish Orthodontic Society (Özet Bildiri/Poster)

3. Benkli Yasin Atakan, Koşgin Serpil (2017). Treatment of maxillary and mandibular transverse deficiency with removable appliances: A case report. The 15 th International Symposium of the Turkish Orthodontic Society (Özet Bildiri/Poster)

4. Benkli Yasin Atakan, Çalış Semi (2017). Orthodontic and prosthetic treatment of maxillary right central incisor agenesis with single-tooth implant. The 15 th International Symposium of the Turkish Orthodontic Society (Özet Bildiri/Poster)

5. Çelik Ersan, Göktepe Büşra, Benkli Yasin Atakan, Dede Doğu Ömür, Tulga Ayça (2017). Treatment options for maxillary lateral incisors agenesis: two case reports. 22th Congress of BaSS (Özet Bildiri/Poster)

6. Benkli Yasin Atakan, Çelik Ersan, Koşgin Serpil, Topbaşı Nuri Mert, Yavuz Mustafa Cihan (2017). Orthodontic and prosthetic treatment of maxillary lateral incisors agenesis with single-tooth implant. 22nd BaSS Congress (Özet Bildiri/Poster)

7. Topbaşı Nuri Mert, Benkli Yasin Atakan (2017). The camouflage treatment of class III malocclusion in an adult patient: A case report. 22nd BaSS Congress (Özet Bildiri/Poster)

8. Bektaş Bircan, Büyük Süleyman Kutalmış, Çakıcı Elif Bahar, Benkli Yasin Atakan, Çakıcı Fatih, Çıtak Mehmet (2016). Dental anomalies in an orthodontic patient population with maxillary lateral incisor agenesis. 4th International Congress of the Austrian Society of Endodontology (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

9. Büyük Süleyman Kutalmış, Koşgin Serpil, Benkli Yasin Atakan (2016). Evaluation of arch forms in a Turkish population with different angle malocclusions. XVth International Congress of Turkish Orthodontic Society (Özet Bildiri/Poster)

10. Yaşa Yasin, Büyük Süleyman Kutalmış, Benkli Yasin Atakan, Topbaşı Nuri Mert (2016). Cephalometric assessment of eustachian tube parameters in adolescent orthodontic patients with different vertical growth patterns. XVth International Congress of Turkish Orthodontic Society (Özet Bildiri/Poster)

11. Büyük Süleyman Kutalmış, Genç Esra, Benkli Yasin Atakan (2016). Investigation of lip print patterns in a Turkish population with different sagittal skeletal relationship. XVth International Congress of Turkish Orthodontic Society (Özet Bildiri/Poster)

12. Büyük Süleyman Kutalmış, Benkli Yasin Atakan, Arslan Akif (2016). Evaluation of skeletal effects of premolar extraction on vertical dimension. XVth International Congress of Turkish Orthodontic Society (Özet Bildiri/Poster)

13. Büyük Süleyman Kutalmış, Yaşa Yasin, Karaman Ahmet, Benkli Yasin Atakan (2016). Cephalometric evaluation of eustachian tube parameters in adolescent orthodontic subjects with different sagittal skeletal relationship. XVth International Congress of Turkish Orthodontic Society (Özet Bildiri/Poster)

14. Büyük Süleyman Kutalmış, Gök Fırat, Özkan Serkan, Benkli Yasin Atakan (2016). Cephalometric evaluation of antegonial notch depth in adolescent orthodontic subjects with different sagittal skeletal relationship. XVth International Congress of Turkish Orthodontic Society (Özet Bildiri/Poster)

15. Çelik Ersan, Tulga Ayça, Dede Doğu Ömür, Benkli Yasin Atakan, Yavuz Mustafa Cihan (2016). Recontouring the emergence profile of periimplant soft tissue by customized provisional restoration a case report. 21st Congress of BaSS (Özet Bildiri/Poster)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Büyük Süleyman Kutalmış, Genç Esra, Arslan Akif, Benkli Yasin Atakan (2018). Investigation of dentoskeletal and soft tissue effects of Forsus Fatigue Resistant device and Jasper Jumper appliances in class II malocclusions. Clinical and Experimental Health Sciences, 8, 291-295.

2. Yaşa Yasin, Büyük Süleyman Kutalmış, Benkli Yasin Atakan, Arslan Akif, Topbaşı Nuri Mert (2017). The size and shape of the sella turcica in adolescent orthodontic patients with different vertical growth patterns. Clinical Dentistry And Research, 41(1), 3-9.

3. Bektaş Bircan, Büyük Süleyman Kutalmış, Benkli Yasin Atakan, Özkan Serkan (2016). Nazal septum deviasyonlarının iskeletsel ve dental etkilerinin postero anterior radyograflarla değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Dis Hekimligi Fakültesi Dergisi, 26(1), 73-78.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Benkli Yasin Atakan, Büyük Süleyman Kutalmış, Uzer Hasene Betül, Oral Ekrem (2015). Evaluation of the craniofacial morphology and facial soft tissue thickness of adolescents born by cesarean section. XIV. International Symposium of Turkish Orthodontic Society (Özet Bildiri/Poster)

2. Büyük Süleyman Kutalmış, Topbaşı Nuri Mert, Benkli Yasin Atakan (2015). Evaluation of the soft tissue profile in orthodontic patients with different vertical growth patterns. XIV. International Symposium of Turkish Orthodontic Society (Özet Bildiri/Poster)

3. Büyük Süleyman Kutalmış, Özkan Serkan, Benkli Yasin Atakan, Arslan Akif (2015). Evaluation of the skeletal and dental effects in orthodontic patients with maxillary lateral incisor agenesis. XIV. International Symposium of Turkish Orthodontic Society (Özet Bildiri/Poster)

4. Bektaş Bircan, Büyük Süleyman Kutalmış, Benkli Yasin Atakan, Özkan Serkan (2015). Nazal septum deviasyonlarının iskeletsel ve dental etkilerinin posteroanterior sefalometrik radyograflarla değerlendirilmesi. XIV. International Symposium of Turkish Orthodontic Society (Özet Bildiri/Poster)

5. Arslan Akif, Büyük Süleyman Kutalmış, Benkli Yasin Atakan, Uzer Hasene Betül (2015). Evaluation of the soft tissue thickness at lower anterior face in mouth breathing orthodontic patients. XIV. International Symposium of Turkish Orthodontic Society (Özet Bildiri/Poster)

Diger Yayınlar

1. Benkli Yasın Atakan, Oktay Hüsamettin (2013). The effects of snoring on craniofacial morphology head posture and sagittal curvature of vertebrae. Atatürk Üniversitesi Dis Hekimligi Fakültesi Dergisi, 23(SUPPLEMENT), 63-70. (Ulusal) (Hakemli) (Derleme)

Editörlük

1. Middle Black Sea Journal of Health Science (TR DIZIN), Dergi, dergipark (2012-2020)