Prof. Dr. Dt. İ. Erhan GELGÖR Prof. Dr. Dt. İ. Erhan GELGÖR

Oda Sicil No: 3347
Lisans: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1997
Doktora: Selçuk Üniversitesi 2002
Doçentlik: Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2008
Profesörlük: Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2013
egelgor@gmail.com

Doktora Tezi: 

Tez Başlığı: Kemikiçi Vida Destekli Molar Distalizasyonu

Görevler: 

 • Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Başkanlığı,  03/ 2004-11/2014.
 • Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 2011-2015.
 • Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 2011-2015.
 • Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Koordinatörü 2010-2015.
 • Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 04/2010-03/2014.
 • Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V. 03/2014-11/2014.

Projelerde Yaptığı Görevler:

 • Projenin Adı: Kırıkkale İli İlköğretim Okullarında 7-12 yaş aralığında ağız ve diş sağlığı eğitiminin verilmesi. 2005-. Proje Yöneticisi Yardımcısı (Sonuçlandı).
 • Projenin Adı: Kırıkkale İli İlköğretim Okullarında 7-12 yaş aralığında çürük prevelansının değerlendirilmesi. 2005- .Proje Yöneticisi Yardımcısı (Sonuçlandı).
 •  Projenin Adı: Kırıkkale İli İlköğretim Okullarında 7-12 yaş aralığında TME problemleri ve maloklüzyonun prevelansının değerlendirilmesi. 2005-.Proje Yöneticisi (Sonuçlandı).
 •  Projenin Adı: 2006/4. Mikroabrazyon ile pürüzlendirilmiş diş yüzeyleri ile geleneksel olarak pürüzlendirilmiş diş yüzeylerinin fotoğrafik ve metal braket tutuculuğu yönünden karşılaştırılması. 2006-2007. Proje Yöneticisi (Sonuçlandı). 
 • Projenin Adı: 2008/56. Kemik rezorbsiyonunda rol alan ve mini implantların başarısını etkileyen faktörlerin incelenmesi. 2008-2010, Proje Yöneticisi (Sonuçlandı).
 • Projenin Adı: 2011/65. Ortodontik Tedaviler Esnasında Uygulanan Farklı Florlu Preparatların Koruyuculuk Özelliklerinin SEM ile Değerlendirilmesi 2011-2012, Proje Yöneticisi (Sonuçlandı).
 • Projenin Adı: 2012/95. Seramik ve kompozit braketlerin tork kapasitelerinin dişler üzerinde meydana getireceği değişikliklerin sonlu elemanlar analizi ile değerlendirilmesi (2012-2013). Proje Yöneticisi (Sonuçlandı). 
 • Projenin Adı: 2012/96. Angle Sınıf II bölüm 1 maloklüzyonlu bireylerde minivida destekli fonksiyonel çekme apareyinin dentofasiyal yapılar üzerine etkisi (2012-2013). Proje Yöneticisi (Sonuçlandı).
 • Projenin Adı: TÜBİTAK 113S810. Ön Açık Kapanış Olgularında Sabit Bite Blok Apareyi Uygulamasının Dentofasiyal Yapılar Üzerine Etkisi. (2013- 2015). Proje Yöneticisi (Sonuçlandı).
 • Projenin Adı: TÜBİTAK 113S823. Sabit Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda Dişeti Büyümesinin Klinik Ve Biyokimyasal Değerlendirilmesi. (2013- 2015). Proje Danışmanı  (Sonuçlandı).
 • Projenin Adı: TÜBİTAK 143495. Posterior Dişlerde Stripping Sonrasi Uygulanan Koruyucu Yöntemlerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. (2014-2016). Proje Yöneticisi (Sonuçlandı).

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: 

 • Türk Ortodonti Derneği
 • European Orthodontic Society
 • World Federation of Orthodontist
 • American Association of Orthodontist

Bilimsel Dergilerde Hakemlik Görevleri:

 • American Jornal of Orthodontics and Dentofacial orthopedics.
 • Jornal of Ondokuz Mayis University Dental Faculty
 • Jornal of Selcuk University Dental Faculty
 • Journal of Medical Sciences

Ödüller 

 • The 3 rd Asian Family Health Research Award’s Scientific Congress, 14-15 Jan, Tehran, 2007. Forth Asian Award Winner.
 • Gelgör, İ.E. Karaman, A.İ., ve Zekiç, E., “The Use of Parental Data In Evaluation of Soft Tissues For Anatolian Turkish Population According to The Holdaway Soft Tissue Norms,”.
 • American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics, Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing awarded May 2015 to Erhan Gelgor In recognition of the contributions made to the quality of the Journal.

Yurtdışı Deneyimi

University of Texas School of Dentistry, Houston, US. Misafir Öğretim Üyeliği. (March-May 2012).

ESERLER 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Malkoç, S., Büyükyılmaz, T.A., Gelgör, İ.E., ve Gürsel, M. “Comparison of The Two Different Gingivectomy Techniques For Gingival Cleft Treatment,” Angle Orthod, 74, 375-380 (2004).

Gelgör, İ.E., Büyükyılmaz, T.A., Karaman, A.İ., Dolanmaz, D., ve Kalayci, A. “Intraosseous Screw-Supported Upper Molar Distalization,” Angle Orthod, 74, 836-848 (2004).

Gelgör, İ.E., Karaman, A.İ., Zekiç, E., “The Use of Parental Data In Evaluation of Soft Tissues For Anatolian Turkish Population According to The Holdaway Soft Tissue Norms,” Am J Orthod Dentofacial Orthop, 129, 330.e1-330.e9 (2006).

Atsü, S., Gelgör, İ.E., Şahin, V., “Effects of Silica-Coating and Silane Surface Conditioning on the Bond Strength of Metal and Ceramic Brackets to Enamel,” Angle Orthod, 76, 855-860 (2006).

Gelgör İ.E., Karaman, A.İ., Buyukyilmaz, T.A., “Comparison of the Two Different Distalization Technique Supported by Intraosseous Screw,” Am J Orthod Dentofacial Orthop, 131, 161.e1-161.e8 (2007).

Gür E., Aykent F., Gelgör, İ.E., “Prosthetic and orthodontic rehabilitation of a patient with missing maxillary lateral incisors: A case report,” Quintessence Int, 38, 10. 48-53 (2007). 

Nalçacı R., Dülgergil T., Oba A.A., ve Gelgör, İ.E.,  “Prevalence of breath malodor in 7-11 years old-children living in middle Anatolia,” Community Dental Health 25, 173-175 (2008). 

Çatalbas B, Ercan E, Erdemir A, Gelgor İ.E., Zorba YO.2009: Effects of Different Chlorhexidine Formulations on Shear Bond Strengths of Orthodontic Brackets. The Angle Orthodontist, 79, 2. 312–316 (2009).

Atsü S., Çatalbaş B., Gelgör I.E. “Effects of silica coating and silane surface conditioning on the bond strength of rebonded metal and ceramic brackets.” J Appl Oral Sci.;19(3):233-9 (2011).

Çatalbaş B., Ercan E., Dallı M., Gelgör I.E., Erdemir A. “Does chlorhexidine affect the shear bond strengths of orthodontic brackets?” Journal of Dental Sciences; 6:76-81, (2011).

Celebi A.A., Gelgör I.E., Catalbas B. Correction of Mesially Impacted Lower Second Molar. J Med Cases; 2(6):236-239, (2011).

Celebi A.A., Tan E, Gelgör I.E. Determination and Application of Pont’s Index in Turkish Population. The Scientific World Journal. Article ID 494623, 5 pages (2012).

Celebi A.A., Tan E., Gelgör I.E. Colak T. Ayyildiz E. Comparison of Soft Tissue Cephalometric Norms between Turkish and European-American Adults. The Scientific World Journal Article. ID 806203, 6 pages (2013).

Gelgor I.E., Catalbas B., Bilgic F. Evaluation of Three Different Enamel Roughening Method: An SEM and Photographic Study. West Indian Med J. Article ID 10 7727/wimj 2015.096 5 pages (2015).

B. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Demir, A., Başçiftçi, F.A., Gelgör, İ.E. ve Karaman, A.İ., “Maxillary Canine Transposition,” J Clin Orthod, 36, 35-37 (2002). 

Karaman, A.İ., Başçiftçi, F.A., Gelgör, İ.E. ve Demir, A., “Examination of Soft Tissue Changes after Rapid Maxillary Expansion,” World J Orthod, 3, 217-222 (2002).

Gelgör, İ.E., ve Büyükyılmaz, T.A., “A Practical Approach to White Spot Lesion Removal,” World J Orthod, 4, 152-156 (2003).

Zekiç, E., ve Gelgör, İ.E., “An Acrylic Transfer Tray for Direct-Bonded Lingual Retainers,” J Clin Orthod, 38, 551-554 (2004).

Gelgör, İ.E., ve Karaman, A.İ., “Non-surgical treatment of Class III malocclusion in adults: two case reports,” J Orthod, 38, 89-97 (2005).

Gelgör, İ.E., ve Karaman, A.İ., Büyükyılmaz, T.A. Use of the intraosseous screw for unilateral upper molar distalization and found well balanced occlusion. Head & Face Medicine, 2: 38, (2006).

Gelgör, İ.E., Karaman, A.İ, Ercan E. “Prevalence of Malocclusion Among Adolescents In Central Anatolia,” Eurjdent, 3(1): 125-131, (2007).

Şişman Y, Uysal T, Gelgör, İ.E. Hypodontia, does the prevalence and distribution pattern differ in orthodontic patients? Eurjdent, 3,1. 167-174 (2007).

Caglaroglu M., Gelgor IE. Microabrasion Technique for Treatment of Demineralization after Debonding. J Clin Orthod, 46, 734-737 (2012).

Ayyildiz E., Gelgor IE. Maxillary advancement with rigid external distractor device and mandibular setback in a severe Class III adult patient. Journal of Orthodontic Research. 2(1): 50-53, (2014).

Bilgic F., Gelgor IE., Celebi AA. Malocclusion prevalence and orthodontic treatment need in central Anatolian adolescents compared to European and other nations’ adolescents. Dental Press J Orthod, 20(6): 75-81 (2015).

Bilgic F., Gelgor IE. Prevalence of Temporomandibular Dysfunction and its Associationwith Malocclusion in Children:An Epidemiologic Study. J Clin Pediatric Dent, 41(2): 161-5 (2017).

Gelgor IE., Aglarci C., Yasa E. Results of White Spot Lesion Tratment after Orthodontic Treatmens. J Dent Oral Biol, 2(8): 1057, 1-4 (2017).

Gelgor IE. Nonsurgical Treatment of Mandibular Prognathism in Adults. J Dent Oral Biol, 2(9): 1063, 1-2 (2017).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri (özet) kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Karaman, A.İ., Gelgör İ.E.,  ve Basciftci, F., “Rapid Maksiller Ekspansiyon Sonrası Yumuşak Doku Değişikliklerinin İncelenmesi,” 7. Uluslararası TOD kongresi, Cilt I, 99, 13-16 Haziran, İstanbul, 2000. 

Demir, A., Karaman, A.İ., Basciftci, F., Malkoç, S., ve Gelgör İ.E., “Gömülü Dişlerin Ortodontik Olarak Sürdürülmesinde Yeni Bir Teknik,” 3. Selcuk Un.Dişhek. Fak. Uluslararası sempozyumu, Cilt I, 12, , 31 Ağustos-3 Eylül, Ürgüp, 2000.

Malkoç, S., Karaman, A.İ., Gelgör, İ.E., Çatalbaş, B., “The Application of the Modified Monoblok Appliance On Class II Division 2 Malocclusion,”. 6thBASS Congress, Vol.I,174, 3-6 May, Romania, 2001.

Malkoç, S., Basciftci, F.,  Gelgör, İ.E., “Different Treatment Methods in Identical Twins: Two Cases Reports,”. 6thBASS Congress, Vol.I,168, 3-6 May, Romania, 2001.

Gelgör İ.E., Malkoç, S., Büyükyılmaz, T., ve Gürsel, M.,  “Diş Eti Katlantılarının Tedavisinde İki Farklı Gingivektomi Yönteminin Karşılaştırılması,” 7. Uluslararası TOD sempozyumu, Cilt I, 22, 12-13 Kasım, Ankara, 2001.

Gelgör İ.E., Büyükyılmaz, T., Karaman, A.İ., ve Dolanmaz D., “Kemikiçi Vida Destekli Molar Distalizasyonu,” 7. Uluslararası TOD sempozyumu, Cilt I, 27, 12-13 Kasım, Ankara, 2001.

Gelgör İ.E., ve Büyükyılmaz, T., “White Spot Lezyonların Kaldırılmasında Pratik Bir Yaklaşım,” 7. Uluslararası TOD sempozyumu, Cilt I, 38, 12-13 Kasım, Ankara, 2001.

Sukurica, Y., Gelgör, İ.E., Çatalbaş, B., ve Karaman, A.İ., “Open Bite Tedavisinde Pasif Selçuk Tip Akivatör,” 7. Uluslararası TOD sempozyumu, Cilt I, 38, 12-13 Kasım, Ankara, 2001.

Karaman, A.İ., Basciftci, F., Gelgör İ.E., ve Nur, M., “Molar Distalizasyonunda Modifiye Distal Jet Apareyi,” 7. Uluslararası TOD sempozyumu, Cilt I, 36, 12-13 Kasım, Ankara, 2001.

Sarı, Z. Gelgör İ.E., ve Basciftci, F., “Sabit Tedavi Esnasında Ark Skewing’inin Düzeltilmesinde Pratik Bir Yaklaşım,” 7. Uluslararası TOD sempozyumu, Cilt I, 37, 12-13 Kasım, Ankara, 2001.

Sarı, Z. Gelgör İ.E., ve Koca, Ö.L., “İdeal Estetiğin Sağlanmasında Multidisipliner Bir Çalışma,” 7. Uluslararası TOD sempozyumu, Cilt I, 37, 12-13 Kasım, Ankara, 2001. 

Kusgoz, A., Gelgör, İ.E., Gokalp, A., “The Correction of A Local Spacing with Simple and Practical Method,”.7thBASS Congress, Vol.I,245, 28-30 March, Turkey,2002.

Karaman, A.İ., Basciftci, F., Gelgör, İ.E., “The Effects of Headgear and Intraoral Elastic Wear at Patient Compliance during the Orthodontic Treatment,”.78thEOS Congress, Vol.I, 195, 4-8 June, Sorrento, Italy, 2002.

Sarı, Z., Uysal, T., Dolanmaz, D., ve Gelgör İ.E.,  “Ramusa Yerleştirilen Miniplak Desteğiyle Gerçekleştirilen Alt Molar Distalizasyon Yöntemi,” 8. Uluslararası TOD kongresi, Cilt I, 25, 27-30 Mayıs, Antalya, 2002.

Gelgör İ.E., Sukurica, Y., Üşümez, S., ve Nur, M., “Polidiastema Olgularında Ortodontik Yaklaşımlar,” 8. Uluslararası TOD kongresi, Cilt I, 45-46, 27-30 Mayıs, Antalya, 2002.

Gelgör İ.E., Karaman, A.İ., ve Koca Ö.L., “Polidiastemada Ortodontik ve Restoratif Uygulamalar,” 1. Uluslararası Selçuk Ün .Dişhek. Fak. kongresi, Cilt I, 100, 5-8 Eylül, Konya, 2002.

Gelgör İ.E., ve Karaman, A.İ., “Erişkinlerde Sınıf III Maloklüzyonun Cerrahisiz Düzeltimi,” 1. Uluslararası Selçuk Ün. Dişhek. Fak. kongresi, Cilt I, 99, 5-8 Eylül, Konya, 2002.

Gürsel, M., Özgür, Z., Büyükyılmaz, T., Gelgör İ.E., ve Karaman, A.İ.,  “Ortodontik Tedavi Uygulanan Hastalarda Oral Hijyen Eğitiminde Plak Boyayıcı Ajanın Etkinliğinin Değerlendirilmesi,” 2. Selcuk Un.Dişhek. Fak. Uluslararası kongresi, Cilt I, 53, 25-28 Eylül, Afyon, 2003.

Oba, A.A., Gelgör İ.E., ve Dülgergil Ç.T., “7-11 Yaş Arasıdaki Çocuklarda Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu ve Bruksizim Arasındaki İlişki,” 14. Ulusal Türk Pedodonti Derneği kongresi, Cilt I, 14, 11-15 Mayıs, Antalya, 2005.

Gelgör İ.E., Şişman, Y., ve Malkoç, S., “Daimi Dentisyonda Boyut Anomalisi Gösteren Dişlerin Görülme Sıklığı,” 9. Uluslararası TOD Sempozyumu, Cilt I, 97, 17-21 Eylül, Adana, 2005.  

Gelgör İ.E., Şişman, Y., ve Malkoç, S., “Daimi Dentisyonda Konjenital Hipodontinin Görülme Sıklığı,” 9. Uluslararası TOD Sempozyumu, Cilt I, 99, 17-21 Eylül, Adana, 2005.

Gelgör İ.E., Karaman, A.İ., ve Büyükyılmaz, T., “Molar Distalizasyonunda Kemikiçi Vidanın Kullanımı,” 10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Cilt I, 24-28 Eylül, İstanbul, 2006. 

Gelgör İ.E., Karaman, A.İ., ve Büyükyılmaz, T., “Kemikiçi Vida İle Desteklenen İki Farklı Distalizasyon Sisteminin Karşılaştırılması,” 10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Cilt I, 24-28 Eylül, İstanbul, 2006. 

Gelgör, İ.E., Nalcaci Rana. “A deciduous canine case with ımpacted central,” 11th Congress of the Balkan Stomatological Society Serajevo, Bosnia & Herzegovina, Vol. I, May 11-14, 2006.

Gelgör, İ.E. Karaman, A.İ., ve Zekiç, E., “The Use of Parental Data In Evaluation of Soft Tissues For Anatolian Turkish Population According to The Holdaway Soft Tissue Norms,” The 3 rd Asian Family Health Research Award’s Scientific Congress. Vol. I. 20, 14-15 Jan, Tehran, 2007. 

Gelgör, İ.E., Dalkız M, Sipahi C, Beydemir B. Use of the Intraosseous Screw for Unilateral Upper Molar Distalization and Found Well Balanced Occlusion. 3rd Asia Pasific Congress on Craniofacial Surgery and Distraction Osteogenesis. 1-4 May, 2007 Republic of Maldives.

Gelgör, İ.E., Dalkız M, Sipahi C, Beydemir B. Correction of Dental Class II Malocclusion with Help of the Intraosseous Screw Supporting. 3rd Asia Pasific Congress on Craniofacial Surgery and Distraction Osteogenesis. 1-4 May, 2007 Republic of Maldives.

Gelgör İ.E., Karaman, A.İ., Güray E, Çatalbaş B. Genç erişkinlerde ortodontik tedavi ihtiyacı. 10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Cilt I, 11-13 Kasım, Ankara, 2007. 

Gelgör İ.E, Çatalbaş B. Atsü S. Üç farklı mine pürüzlendirme metodunun bağlanma dayanımı üzerine etkisinin karşılaştırılması. 10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Cilt I, 11-13 Kasım, Ankara, 2007. 

Atsü S, Gelgör İ.E, Çatalbaş B. Silika kaplamanın ve silan yüzey düzenlemesinin geri dönüşümlü metal ve seramik braketlerin mine yüzeyine bağlanma dayanımı üzerine etkileri. 10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Cilt I, 11-13 Kasım, Ankara, 2007. 

Çatalbaş B., Çelebi A, Gelgör İ.E,Süpernümerer premolar (Parapremolar): Bir olgu sunumu. 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 12-16 Ekim, İzmir, 2008.

Çatalbaş B., Gelgör İ.E., Demirer S., Görür T. Ortodontik tedavi ihtiyacı olan hastalarda tedavi ve ağız sağlığı bilincinin değerlendirilmesi. 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 12-16 Ekim, İzmir, 2008.

Gelgör İ.E., Çatalbaş B., Atsü S. Yeniden kazanılmış metal ve seramik braketlerde silika kaplama ve silan uygulamasının sem’de değerlendirilmesi. 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 12-16 Ekim, İzmir, 2008.

Gelgör İ.E., Çatalbaş B., Ercan E., Zorba O, Erdemir A. Farklı Klorkeksidin Bileşiklerinin Ortodontik Braketlerin Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi. 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 12-16 Ekim, İzmir, 2008.

Gelgör İ.E., Oba, A.A., Ayyıldız E., Görür T. Çocuklarda Temporomandibuler disfonksiyonun görülme sıklığı ve malokluzyonla ilişkisi:Epidemiyolojik çalışma. 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 18-20 Ekim, Antakya, 2009.

Demirer S., Çatalbaş B., Gelgör İ.E., Ayyıldız E., Görür T. Ortodontik tedavi öncesi çocuklar ve ebeveynlerinin ağız sağlığı denetim odakları, ihmal düzeylerive ortodontik tedaviye bakış açılarının karşılaştırılması:Ön çalışma. 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 18-20 Ekim, Antakya, 2009.

Çağlaroğlu M., Ayyıldız E., Gelgör İ.E., Tekin U.S. Yeni bir maksiler ilerletme prosedürü. 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 18-20 Ekim, Antakya, 2009.

Çağlaroğlu M., Gelgör İ.E., Çelebi A, Tekin U.S. Craniosynostosis:Olgu sunumu. 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 18-20 Ekim, Antakya, 2009.

 Çelebi A., Gelgor I.E., Çatalbaş B. Adenektomi Sonrası Yüzün Verikal Yön Değişimleri. 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 25-27 Ekim, Ankara, 2010.

Çelebi A., Gelgor I.E., Tan E. Pancherz Analizine Göre Türk Çocuklarının Sert Doku Değerleri. 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 25-27 Ekim, Ankara, 2010. 

Ayyıldız E., Gelgor I.E., Çatalbaş B. Arka Bölge Yer Darlıklarında Segmental Tedavi Seçenekleri. 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 25-27 Ekim, Ankara, 2010. 

Gelgor I.E., Ayyıldız E., Çağlaroğlu M. A New Maxillary Protraction Protocol: Face Mask Therapy Combined With Surgically Assisted Rapid Palatal Expansion.  87th Congress of the European Orthodontic Society, 19-23 June 2011, Istanbul –TURKEY.

Gelgor I.E., Çelebi A., Tan E., Çatalbaş B. Skeletal and Occlusal Characterıstıcs of Adenoid Hypertrophy.  87th Congress of the European Orthodontic Society, 19-23 June 2011, Istanbul –TURKEY.

Tan E., Çelebi A., Gelgor I.E. The Assessment of the Cervical Vertebra Position in Children With Enlarged Adenoid. 87th Congress of the European Orthodontic Society, 19-23 June 2011, Istanbul –TURKEY.

Çelebi A., Gelgor I.E., Çağlaroğlu M. Acceptance rate of mini-implants: A questionnaire study. 87th Congress of the European Orthodontic Society, 19-23 June 2011, Istanbul –TURKEY.

Catalbas B., Gelgor I.E., Kamak H, Tan E, Kılıç N.K. Keser Çapraşıklığının Kanin Pozisyonuna Etkisi (The effect of incisor crowding on canine position). 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İzmir 17-20 Ekim, 2011.

Çelebi A., Tan E., Gelgor I.E., Ayyıldız E. Pont İndeksi Türk Popülasyonunda Uygulanabilir mi? 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İzmir 17-20 Ekim, 2011.

Gelgor I.E., Catalbas B. Orthodontic Treatment Need and the Perception of Dental Aesthetics in Anatolian Adolescents. 112th Annual session American Association of Orthodontists, Honolulu, Hawaii, USA May 4-8,2012.

Celebi A., Tan E., Gelgor I.E. Cephalometric Characteristics of Turkish Anatolian Children with Class III Malocclusion in the Mixed Dentition. 112th Annual session American Association of Orthodontists, Honolulu, Hawaii, USA May 4-8, 2012.

Catalbas B., Caglaroglu M., Gelgor I.E., Kamak H., Kilic N. Distribution of Orthodontic Anomalies in Patients with Nasal Septum Deviation. 112th Annual session American Association of Orthodontists, Honolulu, Hawaii, USA May 4-8, 2012.

Kamak H., Keklik H., Gelgor I.E. Pubertal Büyüme Dönemindeki Bireylerin   Ortodontik Tedavi İhtiyaçlarının Ve Çeşitli Değişkenlerin Tedavi İhtiyacı Üzerine Olan Etkilerinin Icon İndeksi Kullanılarak Belirlenmesi. 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 30 Eylül - 4 Ekim 2012, Antalya, Turkey.

Gelgör İ.E. Kırıkkale Ün. Diş Hekimliği Fakültesi Kuruluş ve Faaliyetleri. 2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 2. Uluslararası Katılımlı Türk Diş Hekimliği Tarihi Sempozyumu.10-13 Aralık 2012, İstanbul.

Gelgor IE., Celebi A., Tan E., Kilic N.  The SEM Investigation of Protective Effects of Different Fluorinated Materials Applied on The Enamel During Orthodontic Treatments. 113th Annual session American Association of Orthodontists, Philadelphia, USA May 3-7, 2013.

Celebi A., Gelgor IE. Mini-screw Supported Molar Distalization: A New Method. 113th Annual session American Association of Orthodontists, Philadelphia, USA May 3-7, 2013.

Catalbas B., Caglaroglu M., Kamak H.,  Kilic N., Gelgor IE. Is There Any Dıfference In Patıents Wıth Nasal Septum Devıatıon In Terms of Skeletal Anomalies and Maxillary Narrowness? 113th Annual session American Association of Orthodontists, Philadelphia, USA May 3-7, 2013.

Ayyıldız E., Gelgor IE. Orthodontic-Orthognatic Surgery Approaches in a Patient with Ankylosing Spondilitis. Uluslararası Kraniyofasiyal Anomaliler Kongresi 25-27 Nisan 2013, Isparta, Turkey.

Keklik H., Gelgor IE., Senel B. 3 Farklı Işık Cihazının Braketlerin Bağlanma Kuvvetine Olan Etkisi. Türk Ortodonti Derneği XIII. Uluslararası Sempozyumu, 3-5 Kasım 2013, İstanbul, Turkey.

Keklik H., Gelgor IE. Triple-A (Allgrove) Sendromu: Olgu Sunumu. Türk Ortodonti Derneği XIII. Uluslararası Sempozyumu, 3-5 Kasım 2013, İstanbul, Turkey.

Gelgor IE., Adisen S. Treatment of Bilateral Brodie Bite: A Case Report and Review of The Literature . 19th Congress of Balkan Stomatological Society. 24-27 April 2014, Belgrad, Serbia.

Tan, E., Gelgor IE. “Correction of class II division 1 malocclusion treatment of adult patient: Case report” 20th Congress of the BASS. 23-26 April 2015, Bucharest, Romania.

Ağlarcı C., Gelgor IE., Yaşa E. Beyaz Nokta Lezyonlarının Tedavisinde Mikroabrazyon Mine Kaybını Arttırır mı? TDB 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi. 19-21 Mayıs 2016, İzmir.

Mert BK., Gelgor IE., Yavuz MS. Premaksiller Yetersizliği Olan Hastanın Distraksiyon Osteogenezis ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu. Türk Ortodonti Derneği XV. Uluslararası Sempozyumu, 5-7 Kasım 2017, Ankara, Turkey.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Karaman, A.İ., Basciftci, F.A., Gelgör İ.E., “Ortodontik Tedavi Gören Hastaların Headgear ve Ağıziçi Elastik Kullanımının Hasta Kooperasyonu Üzerine Etkisi”, Türk Ortodonti Dergisi, 15, 108-115 (2002). 

Basciftci F.A., Gelgör İ.E., Malkoç S., Sarı Z., “İkizlerde Ortodontik Tedavi Yaklaşımı”, S.Ü. Dişhek Fak Derg, 12, 6-11, (2002).

Gelgör İ.E., Koca, Ö.L., “Ortodontide Protetik Yaklaşımlar”, C.Ü. Dişhek Fak Derg, 5, 107-110, (2002).

Gelgör İ.E., Şişman, Y., “Gömülü Maksiler Kanin Dişlerin Sürdürülmesi: Olgu Sunumu”, Akademik Dent Dişhek Derg, 5 (3), 25-27, (2003).

Gelgör İ.E., Sukurica, Y., Karaman, A.İ., “Open Bite Tedavisinde Pasif Selçuk Tip Aktivatör”, Akademik Dent Dişhek Derg, 5(4), 25-30, (2003).

Gelgör İ.E., Şişman, Y., Karaman, A.İ., “Maksiler Lateral ve Kanin Transpozisyonu”, Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, 16, 44-47, (2003).

Gelgör İ.E., Nur, M., Sukurica, Y., “Polidiastema Olgularında Ortodontik Yaklaşımlar (Vaka Raporu)”, Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, 18, 134-138, (2004).

Gelgör İ.E., Büyükyılmaz T., Karaman, A.İ., Dolanmaz D., “Kemik İçi Vida Destekli Molar Distalizasyonu,” Türk Ortodonti Dergisi, 17, 11-26, (2004).

Nur, M., Gelgör İ.E., “Üst Molar Distalizasyonunda Modifiye Distal Jet Apareyi,” C.Ü. Dişhek Fak Derg, 7, 42-44, (2004).

Gelgör İ.E., Şişman, Y., Malkoç, S., “Daimi Dentisyonda Konjenital Hipodontinin Görülme Sıklığı,” Türkiye Klinikleri, J Dental Sci, 11, 43-48 (2005).

Gelgör İ.E., Şişman, Y., Malkoç, S., “Daimi Dentisyonda Boyut Anomalisi Gösteren dişlerin Görülme Sıklığı,” Türkiye Klinikleri, J Dental Sci, 11, 49-53 (2005).

Gelgör İ.E., “Santral Kesici Dişin Gömük Olduğu Perisiste Süt Kanin Vakası,” Dişhekimi Bilimsel Derg, 2, 15-16 (2006).

Gelgör, İ.E., Karaman, A.İ., Buyukyilmaz, T.A., “Unilateral Molar Distalizasyonunda Kemikiçi vidanın kullanımı”, Dişhekimi Bilimsel Derg, 3, 25-29 (2006). 

Uysal T., Gelgör, İ.E., Sarı Z., Dolanmaz D., “Ramusa Yerleştirilen Mini-Plak Ankraj Desteğiyle Mandibuler Molar Distalizasyonu,” Vaka Raporu Türk Ortodonti Dergisi, 19, 171-180 (2006).

Gelgör, İ.E., Çatalbaş B., “Ortodontik Plakların Güçlendirilmesinde Cam Fiber Kullanımı,” Türk Ortodonti Dergisi, 19, 235-240 (2006 ). 

Çatalbaş B., Gelgör, İ.E., Nur M., ve Demir, A., Transillumination Metodu Kullanılarak Işıkla Sertleşen Bir Ortodontik Adezivin Yapışma Direncinin Değerlendirilmesi. Türk Ortodonti Dergisi, 20(2), 95-102 (2007).

Gelgör, İ.E., Buyukyilmaz, T.A., “Ortodontik tedavi sonrası oluşan beyaz lezyonlar: Hangi bölüm tedavi etmeli ortodonti mi tedavi mi?”, Türk Ortodonti Dergisi,  20(3), 273-280 (2007).

Gelgör İ.E., Ercan E., Akyalcin S.,  Dülgergil T., Çatalbaş B. A Scaning Electron Microscope Investigation into White Spot Lesion Removal with Microabrasion Approach. Turkiye Klinikleri J Dental Sci, 15(1), 11-7 (2009). 

Demirer S.,Çatalbaş B., Gelgör İ.E.,Görür T., Karşıyaka M. Ortodontik tedaviye başvuran çocuklar ve ebeveynlerinin ağız sağlığı bilinç düzeyleri, ağız bakımı ve ağız sağlığı durumlarının karşılaştırılması:Ön çalışma. SÜ Dişhek Fak Derg, 19, 26-34 (2010).

Bülent Çatalbaş, Arif Çelebi, Erhan Gelgör. Sürnümerer premolar (parapremolar) dişler: olgu sunumu. Cumhuriyet Dent J, 14(1):40-43 (2011). 

Çağlaroğlu M., Çatalbaş B., Gelgör E. Farklı Yöntemlerle Pürüzlendirilmiş Mine Yüzeylerinin Fotoğrafik Görüntülerinin Karşılaştırılması. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. J Dent Fac Atatürk Uni, 22(2), 154-159 (2012).

Kamak H., Gelgor İ.E., Keklik H. Pubertal Büyüme Dönemindeki Bireylerin Ortodontik Tedavi İhtiyaçlarının ve Çeşitli Değişkenlerin Tedavi İhtiyacı Üzerine Olan Etkilerinin ICON İndeksi Kullanılarak Belirlenmesi. Türk Ortodonti Dergisi,  25(2), 113-121 (2012).

Celebi AA, Tan E, Gelgör IE. Colak T. Cephalometric Evaluation of Turkish Children With Class III Malocclusion in the Mixed Dentition. Türk Ortodonti Dergisi, 26; 85-91:(2013). 

Akbay Oba A., Gelgör IE., Dülgergil Ç.T. 7-11 Yaş Arası Çocuklarda Buruksizim ve Temporomandibuler Eklem Disfonksiyonu Arasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi.40(3); 97-101:(2013). 

Keklik H., Gelgor IE., Kamak H. Braket Yapıştırmada Kullanılan Farklı Teknikler: Literatür Derlemesi Bölüm I: Direkt Yapıştırma Tekniği. Dicle Dişhekimliği Dergisi, 15(2); 179-186:(2014).

Keklik H., Gelgor IE., Kamak H. Braket Yapıştırmada Kullanılan Farklı Teknikler: Literatür Derlemesi Bölüm II: İndirekt Yapıştırma Tekniği. Dicle Dişhekimliği Dergisi, 15(2); 223-229:(2014).

Düzenlenen Kongre ve/veya Sempozyumlar

 • Tuz H., Erdemir E., Gelgor I.E. Ağız Tadı Ağız Sağlığı Sempozyumu. 23 Ekim 2007. Cumhuriyet Salonu. Kırıkkale.
 • Gelgor I.E. Avrupa Birliği Hibe Programları Eğitim Semineri Programı. K.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Kırıkkale Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü. 31 Ocak 2011. Cumhuriyet Salonu. Kırıkkale.
 • Gelgor I.E., ÇATALBAŞ B. Diş Hekimliği Ortodontide 3. Boyut ve Distraksiyon  Osteogenesis  Semineri. K.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D. 25.Nisan 2011. Cumhuriyet Salonu. Kırıkkale.
 • Gelgör I.E., Coskun F. Diş Hekimliğinde Karşılaşılabilecek Acil Durumlar Sempozyumu. 3-4 Nisan 2014. Mavi Salon Kırıkkale. 
 • Gelgör I.E., Caglaroglu M. Temporomandibular Eklem Sempozyumu. "Teşhis ve Tedavi Seçenekleri", Kırıkkale Üniversitesi Kültür Merkezi - Mavi Salon, 20 Kasım 2014, KIRIKKALE.

Ulusal Davetli Konuşmacı

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Paneli, 2011.

Konu: Ortodontik Teşhis, Panelist: Doç. Dr. İbrahim Erhan GELGÖR

Doç.Dr.İbrahim Erhan GELGÖR. Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kuruluşu ve Faaliyetleri. Türk DişHekimliği Tarihi 2. Sempozyumu 2012.İstanbul 

Ulusal Davetli Oturum Başkanlığı

Uluslararası Kraniyofasiyal Anomaliler Kongresi 25-27 Nisan 2013 Isparta, Turkey.