whatsapp destek
WhatsApp Destek

Doç. Dr. Dt. Mustafa GÖREGEN

Doç. Dr. Dt. Mustafa GÖREGEN

TDB sicil no: 40502
Lisans: Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1999
Doktora: Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2008
Doçentlik: Şifa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2013
goregenm@yahoo.com
goregenmp@gmail.com

Doktora Tezi: 

Tez Başlığı: Sigara İçen Bireylerde Normal Yanak Mukozasının Kantitatif Sitolojik Olarak İncelenmesi

Görevler: 

 • Dt. Arş. Gör. / Diş Hekimliği Fakültesi, Atatürk Üniversitesi / 2002-2008 
 • Dr. Dt.  / Horasan Devlet Hastanesi, Erzurum / 2010-2011
 • Yrd. Doç. Dr. / Diş Hekimliği Fakültesi, Şifa Üniversitesi / 2011-2013
 • Doç. Dr. / Diş Hekimliği Fakültesi, Şifa Üniversitesi / 2013-2016

Projelerde Yaptığı Görevler:

 • Oral Mukozal lezyonların tanı ve tedavisinde lazer etkinliğinin araştırılması- Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP Proje No: 2005/95 Araştırmacı, 2005.
 • Diş Hekimliği’nde preklinik eğitimi için dental smilatör geliştirilmesi- Sanayi bakanlığı teknogirişim projesi, proje no: 0387.TGSD.2015

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: 

 • Türk Diş Hekimleri Birliği
 • Oral and Maxillofacial Radyoloji Derneği
 • DİLAD (Dişhekimliği Lazer Derneği)
 • AURİDER (Auriküloterapi Derneği)

ESERLER 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Göregen, M., Akgul HM. Gündogdu C., "The cytomorphological analysis of buccal mucosal cells in smokers," Turkish Journal of Medical Sciences, 41, 205-210 (2011). 

A2. Goregen M., Miloglu O., Buyukkurt M.C., Caglayan F., Aktas E., "Median Rhomboid Glossitis: A Clinical and Microbiological Study", European Journal of Dentistry, 5, 367-372 (2011).

A3. Miloglu O., Goregen M., Akgul H.M., Harorli A., "Generalized familial crown resorptions in unerupted teeth", European Journal of Dentistry, 5, 206-209 (2011).

A4. Goregen, M., Melikoglu M., Miloglu O., Erdem T., "Predisposition of allergy in patients with benign migratory glossitis", Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology, 110, 470-474 (2010). 

A5. Aras M.H., Göregen M., Güngörmüş M., Akgül H.M., "Comparison of Diode Laser and Er: YAG Lasers in the Treatment of Ankyloglossia", Photomedicine and Laser Surgery, 28, 173-177 (2010).

A6. Miloglu O., Göregen M., Akgül H.M., Acemoğlu H., " The prevalence and risk factors associated with benign migratory glossitis lesions in 7619 Turkish dental outpatients", Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology, 107, 29-33 (2009).

A7. Göregen M., Akgül H.M., Aras M.H., "Cytomorphometric analysis of crack cocaine effects on the oral mucosa", Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology, 107, 451 (2009).

A8. Dagistan S., Miloglu O., Goregen M., Harorli A., "Regional odontodysplasia: a case report", Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects, 3, 141-144 (2009).

A9. Dagistan S., Göregen M., Miloglu O., Cakur B., "Oral pemphigus vulgaris: a case report with review of the literature", Journal of Oral Science, 50, 359-362 (2008). 

A10. Cakur B., Miloglu O., Yolcu U., Göregen M., Gürsan N., "Keratocystic odontogenic tumor invading the right maxillary sinus: a case report", Journal of Oral Science, 50, 345-349 (2008).

A11. Dağistan S., Cakur B., Göregen M., "A dentigerous cyst containing an ectopic canine tooth below the floor of the maxillary sinus: a case report", Journal of Oral Science, 49, 249-252 (2007).

A12. Dağistan S., Tozoğlu U., Göregen M., “Cakur B. Florid cemento-osseous dysplasia: a case report”, Med Oral Patol Oral Cir Bucal, 12, 348-350 (2007).

A13. Dagistan S., Goregen M., Cakur B., Miloglu O., "Cemento-Osseous Dysplasias", Revista de Clínica e Pesquisa Odontológica, 3, 43-49 (2007).

A14. Göregen M., Dagistan S., Miloglu O., "Compound Odontoma Associated With Maxillary Impacted Permanent Central Incisor Tooth: A Case Report", The Internet Journal of Dental Science, 5 (2007).

A15. Dağıstan S., Göregen M., Altun O., "Acromegaly: A Case Report", The Internet Journal of Dental Science, 4 (2007).

A16. Göregen M., Cakur B., Gürsan N., Bilge OM., "Primary Malignant Melanoma of The Oral Cavity", The Internet Journal of Dental Science, 4 (2006).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Miloglu O., Goregen M., Yılmaz A.B., “Cone Beam Computed Tomography Analysis of the Stafne’s Bone Defect of Mandible: A Case Report", XII. European Congress of Dento-maxillofacial Radiology, İstanbul, Türkiye, 2010.

B2. Aras H.M., Goregen M., Gungormus M., Akgul H.M., “Comparison of the Diode Laser and Er:Yag Laser in the Treatment of the Ankyloglossia", II. Congress of World Federation for Laser Dentistry European Division, İstanbul, Türkiye, 2009.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 

D1. Goregen M., Yilmaz A.B., Dagistan S., Miloglu O., Erdem T., Altun O., "A six-month beta glucan treatment and six-months follow up of recurrent aphthous stomatitis", Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 19, 63-67 (2009).

D2. Tozoglu U., Goregen M., "Oral mukoza ve eksfoliatif sitoloji", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Dergisi, 18, 121-125 (2008).

D3. Miloglu O., Goregen M., Altun O., "Doğu anadolu bölgesindeki rekürrent aftöz ülserasyon sıklığı ve olası risk faktörleri", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Dergisi, 17, 1-5 (2007).

D4. Göregen M., Miloglu O., Yavuz M.S., "Ehlers-Danlos Sendromu (bir vaka nedeniyle)", Türk Diş Hekimliği Dergisi, 69, 151-153 (2007).

D5. Göregen M., Dagistan S., Miloglu O., "Oral liken planus; 4 olgu bildirimi", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Dergisi, 16, 56-60 (2006).

D6. Göregen M., Dağistan S., Bilge O.M., "Ağız yanması sendromu", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Dergisi, 15, 65-69 (2005).

D7. Dağistan S., Göregen M., Sümbüllü A., "Artı dişler (Vaka raporu)", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Dergisi, 14, 79-81 (2004).

D8. Akgül H.M., Göregen M., Harorlı A., "Radyasyonun diş sert dokuları ve gelişimine etkisi", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Dergisi, 13, 102-105 (2003).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Göregen M., Dagistan S., Miloglu O., "Oral liken planus; 4 olgu bildirimi", XI. Konservatif Bilim Dallari Toplantisi Konferansi, Erzurum, Türkiye, 2006.

F. Diğer Yayınlar:

Başvuru Sonrası Kabul Edilen Yayınlar:

Göregen, M., Miloğlu Ö., Ersoy İ., İbrahim Şevki Bayrakdar İŞ., Akgül HM., “The assessment of accessory mental foramina using cone beam computed tomography,” Turkish Journal of Medical Sciences, (2012) (In press).

Atıflar: (Toplam 91 atıf)

A1. Göregen, M., Akgul HM., Gündogdu C., "The cytomorphological analysis of buccal mucosal cells in smokers," Turkish Journal of Medical Sciences, 41, 205-210 (2011).     (5 atıf).

A4. Goregen, M., Melikoglu M., Miloglu O., Erdem T., "Predisposition of allergy in patients with benign migratory glossitis", Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology, 110, 470-474 (2010). (2 atıf).

A5. Aras M.H., Göregen M., Güngörmüş M., Akgül H.M., "Comparison of Diode Laser and Er: YAG Lasers in the Treatment of Ankyloglossia", Photomedicine and Laser Surgery, 28, 173-177 (2010). (3 atıf).

A6. Miloglu O., Göregen M., Akgül H.M., Acemoğlu H., " The prevalence and risk factors associated with benign migratory glossitis lesions in 7619 Turkish dental outpatients", Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology, 107, 29-33 (2009). (15 atıf).

A9. Dagistan S., Göregen M., Miloglu O., Cakur B., "Oral pemphigus vulgaris: a case report with review of the literature", Journal of Oral Science, 50, 359-362 (2008). (15 atıf).

A10. Cakur B., Miloglu O., Yolcu U., Göregen M., Gürsan N., "Keratocystic odontogenic tumor invading the right maxillary sinus: a case report", Journal of Oral Science, 50, 345-349 (2008).  (12 atıf).

A11. Dağistan S., Cakur B., Göregen M., "A dentigerous cyst containing an ectopic canine tooth below the floor of the maxillary sinus: a case report", Journal of Oral Science, 49, 249-252 (2007).  (13 atıf).

A12. Dağistan S., Tozoğlu U., Göregen M., “Cakur B. Florid cemento-osseous dysplasia: a case report”, Med Oral Patol Oral Cir Bucal, 12, 348-350 (2007). (18 atıf).

A13. Dagistan S., Goregen M., Cakur B., Miloglu O., "Cemento-Osseous Dysplasias", Revista de Clínica e Pesquisa Odontológica, 3, 43-49 (2007). (2 atıf).

A14. Göregen M., Dagistan S., Miloglu O., "Compound Odontoma Associated With Maxillary Impacted Permanent Central Incisor Tooth: A Case Report", The Internet Journal of Dental Science, 5 (2007). (4 atıf).

A16. Göregen M., Cakur B., Gürsan N., Bilge OM., "Primary Malignant Melanoma of The Oral Cavity", The Internet Journal of Dental Science, 4 (2006).  (2 atıf).

Sertifikalar : 

 • Fransız Kulak Akupunkturu (2018)
 • Klinik ve Pratik Auriküloterapi (2017)
 • İmplant Çevresi Yumuşak Doku Manipülasyonu (2016)
 • Nöral Terapi (2015)
 • Onkoloji Hastalarında Ağız Bakım Protokolü (2014)
 • Temporomandibuler Rahatsızlıklar Tanı Ve Tedavisi (2013)
 • Bruxism Tanı Ve Tedavisi Kursu (2013)
 • Malign Hastalıklarda Klinik Araştırmalar (2013)
 • Panoramik Radyografi Ve Volümetrik Tomografi (2012)
 • Radyoloji (2012)
 • Temporomandibuler Eklem Sorunu Olan Hastalarda Splint Hazırlanması (2010)
 • Çürük Riski Belirlenmesi (2010)
 • Temel İmplantoloji (2010)